Eco och miljö certifieringar – Att hålla koll på!

Det finns en hel del olika certifieringar inom miljö. Här har vi försökt summera de mest relevanta inom tryck, profilering och textil. Vi värderar de certifieringar som innefattar kontroller från en tredje part. Svanen, EU Ecolabel med flera arbetar i linje med ISO 14024, och därmed oberoende inspektioner från tredje part. Om ni önskar att se certifieringar på någon av våra produkter eller har krav på olika typer av certifieringar på produkter från oss så fråga gärna.

Nedan finns de vanligaste certifieringarna

  Better Cotton Initiative The Better Cotton Initiative (BCI) beskriver fler produktionsprinciper för hållbar produktion av bomull, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. En medlemsbaserad organisation med aktörer från hela kedjan.

 

  DIN-Geprüft Certifikat för komplement såsom (e.g. bläck, färg och för produkter såsom förpackningar. En tredjepartsgranskning.
  EMAS – Eco-management and Audit Scheme Ett företag som har detta certifikat har en väldigt bra Eco-trovärdighet. Detta är ett management verktyg för organisationer att evaluera, rapportera och minska deras miljöpåverkan.

Deltagare levererar regelbundet ett miljöpåverkan-statement. EMAS certifierar företag som går en bra bit över minimala lagliga krav och som hela tiden förbättrar sitt miljöarbete.

 

EU Ecolabel

 

En certifiering designad för att uppmuntra produkter som är snällare mot miljön. Man kollar var i livscykeln en produkt är som mest skadlig och försöker minimera påverkan i de stadierna. Fungerar i linje med  ISO standard 14024
  Fairtrade Fairtrade är ett etiskt system som sätter människan i fokus. Fairtrade ger bönder och arbetare i utvecklingsländer  en möjlighet att förbättra sina liv och reducera fattigdom.
  The Global Organic Textile Standard (GOTS)  The Global Organic Textile Standard (GOTS) utvecklades med målet att förena alla standarder inom eco textil tillverkning och att definiera krav  som garanterar organisk status på textiler.
  Good Environmental Choice “Bra Miljöval” Denna certifiering fokuserar på ganska utbredda produkter och tjänster som har stor inverkan på miljön. Naturvårdsverket började med kampanjer för oblekt papper, kvicksilverfria batterier och miljöanpassad tvättmedel och expanderat till flera andra produkter och tjänster.
 

Nordic Ecolabel or “Swan”

 

Den nordiska svanen är den officiella miljömärkningen av de nordiska länderna. Det är ett frivillig, positivt och praktiskt verktyg för konsumenterna att enkelt och aktivt välja miljövänliga produkter. Den nordiska svanen är ett ISO 14024 typ 1 miljömärkning system.

Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller vissa kriterier med metoder såsom prover från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök.

 

  Oeko-Tex Standard 100  

Öko-Tex Standard 100 är ett globalt enhetlig provnings och certifierings system för textila råmaterial-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled.

 

Rainforest Alliance Certified

 

 

The Rainforest Alliance Certified™  säkerställer att en produkt kommer från en gård eller skog som uppfyller omfattande normer som skyddar miljön och främjar rättigheter och välbefinnande av arbetstagare, deras familjer och samhällen. Produkter som bär den gröna grodan inkluderar kaffe, te, choklad, frukt, blommor, papper och textil produkter, möbler och mycket mer.

  Green Crane: Ukraine Det delas ut till produkter med relativt mindre miljöpåverkan jämfört med liknande produkter, under hela livscykeln, från extraktion och samla produkten material, tillverkning, distribution, användning och konsumtion, förfogande, och återvinning.

Uppfyller de ISO 14024 för miljömärkning.

 

Hungarian Ecolabel

 

 

Ungerska nationella miljömärket som utvecklats av miljöministeriet 1994. Mål och förfaranden uppfyller kraven i ISO 14024 standard.

 

Tyvärr, det finns dussintals producenter som följer eco riktlinjer, men äger inte önskade certifiering av många skäl. Till exempel kräver ibland våra kunder Svanen, men produktion utanför norden. Att en producent betalar för möjligheten att ha ett sådant sigill är en stor investering med begränsad avkastning för en liten marknad som Norden. Vi granskar vad certifieringarna som företaget har innebär för att avgöra om det är en lokal motsvarighet. Till exempel om ett företag fått ISO standard 14024 certifiering, i de flesta fall kan vi tryggt bekräfta att producenten uppfyller eller överträffar de nordiska svanen-kriterierna. Vi granskar även lokala certifikat och utmärkelser för att avgöra om vår leverantör uppfyller sökvillkoren eco.

Kontakta oss idag för att upptäcka att billig print inte behöver kosta miljön.